ယနေ့ ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှု

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခု၌ လ-က်-န-က်များ တင်ဆောင်လာသော ယာဉ် နှင့် လ-က်-န-က်များ သူဆောင်လာသူများ နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့လိုက်ရဟုကနဦးသိရှိရ အသေးစိတ်အချက်အလက်မသိရှိရသေးပါ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခု၌ လ-က်-န-က်များ တင်ဆောင်လာသော ယာဉ် နှင့် လ-က်-န-က်များ သူဆောင်လာသူများ နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့လိုက်ရဟုကနဦးသိရှိရ အသေးစိတ်အချက်အလက်မသိရှိရသေးပါ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခု၌ လ-က်-န-က်များ တင်ဆောင်လာသော ယာဉ် နှင့် လ-က်-န-က်များ သူဆောင်လာသူများ နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့လိုက်ရဟုကနဦးသိရှိရ အသေးစိတ်အချက်အလက်မသိရှိရသေးပါ