ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဘယ်စိတ်နဲ့ဖြေမလဲ…

ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဘယ်စိတ်နဲ့ဖြေမလဲ…

သားတယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်ပြီ ငါ့ကိုသာ သတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တဲ့ 🥹

မုန့်ဖိုးလေးတော် မယူလိုက်ရပါလာ ဆော်ပက်ရေ 💔🥀

မင်းပင်ပန်းနေပီဆိုတာသိတယ် ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူပါတော့🙏🦅

RIP🙏🥀

March 12,2023.

Mrh🌻

ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဘယ်စိတ်နဲ့ဖြေမလဲ…

သားတယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်ပြီ ငါ့ကိုသာ သတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တဲ့ 🥹

မုန့်ဖိုးလေးတော် မယူလိုက်ရပါလာ ဆော်ပက်ရေ 💔🥀

မင်းပင်ပန်းနေပီဆိုတာသိတယ် ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူပါတော့🙏🦅

RIP🙏🥀

March 12,2023.

Mrh🌻

ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဘယ်စိတ်နဲ့ဖြေမလဲ…

သားတယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်ပြီ ငါ့ကိုသာ သတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တဲ့ 🥹

မုန့်ဖိုးလေးတော် မယူလိုက်ရပါလာ ဆော်ပက်ရေ 💔🥀

မင်းပင်ပန်းနေပီဆိုတာသိတယ် ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူပါတော့🙏🦅

RIP🙏🥀

March 12,2023.

Mrh🌻

ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဘယ်စိတ်နဲ့ဖြေမလဲ…

သားတယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်ပြီ ငါ့ကိုသာ သတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တဲ့ 🥹

မုန့်ဖိုးလေးတော် မယူလိုက်ရပါလာ ဆော်ပက်ရေ 💔🥀

မင်းပင်ပန်းနေပီဆိုတာသိတယ် ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူပါတော့🙏🦅

RIP🙏🥀

March 12,2023.

Mrh🌻