ဂန့်ဂေါမြို့နယ် စစ်ကောင်စီမွေးထားတဲ့ ဆိတ် ၅၀ကျော် ပကဖနွေဦးအဖွဲ့ကသိမ်းယူ

ဂန့်ဂေါမြို့နယ် စစ်ကောင်စီမွေးထားတဲ့ ဆိတ် ၅၀ကျော် ပကဖနွေဦးအဖွဲ့ကသိမ်းယူ
====

မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ တောင်ခရန်ရဲစခန်းမှာမွေးမြူထားတဲ့ ဆိတ်အကောင်ရေ ၅၀ ကျော်ကို ပကဖနွေဦးအဖွဲ့(တပ်ခွဲ၇)မှ မတ်လ ၁ ရက်က ဖမ်းဆီးသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။

ယင်းဆိတ်များကို ဂန့်ဂေါခရိုင်တပ်ရင်း၁ သို့ မွေးမြူရေးလုပ်ရန်အတွက် ကူညီလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။

ဆိတ်များကို ဖမ်းဆီသိမ်းယူပေးသော ပကဖနွေဦးအဖွဲ့မှ ရဲဘော်၄ဦးကို ဂန့်ဂေါခရိုင်တပ်ရင်း၁မှ ရဲဘော်တစ်ဦးကို ၁၂၀၀၀၀(တစ်သိန်းနှစ်သောင်း)ကျပ်နှုန်းဖြင့် ရဲဘော်၄ဦးအတွက် ၄၈၀၀၀၀(လေးသိန်းရှစ်သောင်း)ကျပ်ကို ဆုချီမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။

ဂန့်ဂေါမြို့နယ် စစ်ကောင်စီမွေးထားတဲ့ ဆိတ် ၅၀ကျော် ပကဖနွေဦးအဖွဲ့ကသိမ်းယူ

====

မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ တောင်ခရန်ရဲစခန်းမှာမွေးမြူထားတဲ့ ဆိတ်အကောင်ရေ ၅၀ ကျော်ကို ပကဖနွေဦးအဖွဲ့(တပ်ခွဲ၇)မှ မတ်လ ၁ ရက်က ဖမ်းဆီးသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။

ယင်းဆိတ်များကို ဂန့်ဂေါခရိုင်တပ်ရင်း၁ သို့ မွေးမြူရေးလုပ်ရန်အတွက် ကူညီလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။

ဆိတ်များကို ဖမ်းဆီသိမ်းယူပေးသော ပကဖနွေဦးအဖွဲ့မှ ရဲဘော်၄ဦးကို ဂန့်ဂေါခရိုင်တပ်ရင်း၁မှ ရဲဘော်တစ်ဦးကို ၁၂၀၀၀၀(တစ်သိန်းနှစ်သောင်း)ကျပ်နှုန်းဖြင့် ရဲဘော်၄ဦးအတွက် ၄၈၀၀၀၀(လေးသိန်းရှစ်သောင်း)ကျပ်ကို ဆုချီမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။

ဂန့်ဂေါမြို့နယ် စစ်ကောင်စီမွေးထားတဲ့ ဆိတ် ၅၀ကျော် ပကဖနွေဦးအဖွဲ့ကသိမ်းယူ

မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ တောင်ခရန်ရဲစခန်းမှာမွေးမြူထားတဲ့ ဆိတ်အကောင်ရေ ၅၀ ကျော်ကို ပကဖနွေဦးအဖွဲ့(တပ်ခွဲ၇)မှ မတ်လ ၁ ရက်က ဖမ်းဆီးသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။

ယင်းဆိတ်များကို ဂန့်ဂေါခရိုင်တပ်ရင်း၁ သို့ မွေးမြူရေးလုပ်ရန်အတွက် ကူညီလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။

ဆိတ်များကို ဖမ်းဆီသိမ်းယူပေးသော ပကဖနွေဦးအဖွဲ့မှ ရဲဘော်၄ဦးကို ဂန့်ဂေါခရိုင်တပ်ရင်း၁မှ ရဲဘော်တစ်ဦးကို ၁၂၀၀၀၀(တစ်သိန်းနှစ်သောင်း)ကျပ်နှုန်းဖြင့် ရဲဘော်၄ဦးအတွက် ၄၈၀၀၀၀(လေးသိန်းရှစ်သောင်း)ကျပ်ကို ဆုချီမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။

ဂန့်ဂေါမြို့နယ် စစ်ကောင်စီမွေးထားတဲ့ ဆိတ် ၅၀ကျော် ပကဖနွေဦးအဖွဲ့ကသိမ်းယူ

မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ တောင်ခရန်ရဲစခန်းမှာမွေးမြူထားတဲ့ ဆိတ်အကောင်ရေ ၅၀ ကျော်ကို ပကဖနွေဦးအဖွဲ့(တပ်ခွဲ၇)မှ မတ်လ ၁ ရက်က ဖမ်းဆီးသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။

ယင်းဆိတ်များကို ဂန့်ဂေါခရိုင်တပ်ရင်း၁ သို့ မွေးမြူရေးလုပ်ရန်အတွက် ကူညီလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။

ဆိတ်များကို ဖမ်းဆီသိမ်းယူပေးသော ပကဖနွေဦးအဖွဲ့မှ ရဲဘော်၄ဦးကို ဂန့်ဂေါခရိုင်တပ်ရင်း၁မှ ရဲဘော်တစ်ဦးကို ၁၂၀၀၀၀(တစ်သိန်းနှစ်သောင်း)ကျပ်နှုန်းဖြင့် ရဲဘော်၄ဦးအတွက် ၄၈၀၀၀၀(လေးသိန်းရှစ်သောင်း)ကျပ်ကို ဆုချီမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။