အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ပါဝင်ခွင့်မရတဲ့ COBRA GOLD စစ်ရေးပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုမြင်ကွင်းများ

အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ပါဝင်ခွင့်မရတဲ့ Cobra Gold စစ်ရေးပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုမြင်ကွင်းများ

မဲခေါင်၊ မတ် ၄

နေရာမလောက်လို့ဆိုပြီး အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ကို ပေးမပါတဲ့ Cobra Gold စစ်ရေးပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုတွေကို မတ်လ ၃ရက်က ထိုင်းသတင်းဌာန The Reporters က မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

ထိုင်းစစ်တပ်၊ အမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့ အာရှနိုင်ငံက စစ်တပ်တချို့ ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်တဲ့ ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဟာ အရှေ့တာင်အာရှမှာ အကြီးမားဆုံး စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဖြစ်ပါတယ်။

Photo: Puttipong Thanyaphan

Source – The Reporters

MeKongNews

Cobra Gold

အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ပါဝင်ခွင့်မရတဲ့ Cobra Gold စစ်ရေးပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုမြင်ကွင်းများ

မဲခေါင်၊ မတ် ၄

နေရာမလောက်လို့ဆိုပြီး အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ကို ပေးမပါတဲ့ Cobra Gold စစ်ရေးပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုတွေကို မတ်လ ၃ရက်က ထိုင်းသတင်းဌာန The Reporters က မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

ထိုင်းစစ်တပ်၊ အမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့ အာရှနိုင်ငံက စစ်တပ်တချို့ ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်တဲ့ ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဟာ အရှေ့တာင်အာရှမှာ အကြီးမားဆုံး စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဖြစ်ပါတယ်။

Photo: Puttipong Thanyaphan

Source – The Reporters

MeKongNews

Cobra Gold

အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ပါဝင်ခွင့်မရတဲ့ Cobra Gold စစ်ရေးပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုမြင်ကွင်းများ

မဲခေါင်၊ မတ် ၄

နေရာမလောက်လို့ဆိုပြီး အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ကို ပေးမပါတဲ့ Cobra Gold စစ်ရေးပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုတွေကို မတ်လ ၃ရက်က ထိုင်းသတင်းဌာန The Reporters က မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

ထိုင်းစစ်တပ်၊ အမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့ အာရှနိုင်ငံက စစ်တပ်တချို့ ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်တဲ့ ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဟာ အရှေ့တာင်အာရှမှာ အကြီးမားဆုံး စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဖြစ်ပါတယ်။

Photo: Puttipong Thanyaphan

Source – The Reporters

MeKongNews

Cobra Gold

အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ပါဝင်ခွင့်မရတဲ့ Cobra Gold စစ်ရေးပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုမြင်ကွင်းများ

မဲခေါင်၊ မတ် ၄

နေရာမလောက်လို့ဆိုပြီး အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ကို ပေးမပါတဲ့ Cobra Gold စစ်ရေးပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုတွေကို မတ်လ ၃ရက်က ထိုင်းသတင်းဌာန The Reporters က မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

ထိုင်းစစ်တပ်၊ အမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့ အာရှနိုင်ငံက စစ်တပ်တချို့ ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်တဲ့ ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဟာ အရှေ့တာင်အာရှမှာ အကြီးမားဆုံး စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဖြစ်ပါတယ်။

Photo: Puttipong Thanyaphan

Source – The Reporters

MeKongNews

Cobra Gold