ဒီနေ့မနက် အကယ်ဒမီ ဦးကျော်သူရဲ့ ဖခင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ အတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း

ဒီနေ့မနက် အကယ်ဒမီ ဦးကျော်သူရဲ့ ဖခင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ အတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း

နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး​တို့ရဲ့ နာယကကြီးလည်းဖြစ် အကယ်ဒမီ ဦးကျော်သူရဲ့ ဖခင်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးစိန်တင်(အမျိုးသားရုပ်ရှင်)ဟာ

မတ်လ ၃ ရက် ဒီနေ့မနက် ၄ နာရီကျော်လောက်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ အတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း နာရေးကူညီမှုအသင်းက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

Photo-FFSS

ဒီနေ့မနက် အကယ်ဒမီ ဦးကျော်သူရဲ့ ဖခင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ အတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း

နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး​တို့ရဲ့ နာယကကြီးလည်းဖြစ် အကယ်ဒမီ ဦးကျော်သူရဲ့ ဖခင်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးစိန်တင်(အမျိုးသားရုပ်ရှင်)ဟာ

မတ်လ ၃ ရက် ဒီနေ့မနက် ၄ နာရီကျော်လောက်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ အတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း နာရေးကူညီမှုအသင်းက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

Photo-FFSS

ဒီနေ့မနက် အကယ်ဒမီ ဦးကျော်သူရဲ့ ဖခင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ အတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း

နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး​တို့ရဲ့ နာယကကြီးလည်းဖြစ် အကယ်ဒမီ ဦးကျော်သူရဲ့ ဖခင်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးစိန်တင်(အမျိုးသားရုပ်ရှင်)ဟာ

မတ်လ ၃ ရက် ဒီနေ့မနက် ၄ နာရီကျော်လောက်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ အတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း နာရေးကူညီမှုအသင်းက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

Photo-FFSS

ဒီနေ့မနက် အကယ်ဒမီ ဦးကျော်သူရဲ့ ဖခင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ အတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း

နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး​တို့ရဲ့ နာယကကြီးလည်းဖြစ် အကယ်ဒမီ ဦးကျော်သူရဲ့ ဖခင်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးစိန်တင်(အမျိုးသားရုပ်ရှင်)ဟာ

မတ်လ ၃ ရက် ဒီနေ့မနက် ၄ နာရီကျော်လောက်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ အတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း နာရေးကူညီမှုအသင်းက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

Photo-FFSS

ဒီနေ့မနက် အကယ်ဒမီ ဦးကျော်သူရဲ့ ဖခင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ အတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း

နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး​တို့ရဲ့ နာယကကြီးလည်းဖြစ် အကယ်ဒမီ ဦးကျော်သူရဲ့ ဖခင်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးစိန်တင်(အမျိုးသားရုပ်ရှင်)ဟာ

မတ်လ ၃ ရက် ဒီနေ့မနက် ၄ နာရီကျော်လောက်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ အတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း နာရေးကူညီမှုအသင်းက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

Photo-FFSS