မအလ တပ်တွင်းစည်းရုံးရေး ဆင်းနေတာလဲ မပြောနဲ့လေ

မအလ တပ်တွင်းစည်းရုံးရေး ဆင်းနေတာလဲ မပြောနဲ့လေ ငရဲပြည်ဆိုတာ ‌ေ-သမှမဟုတ်ဘူး

အရှင်လက်နေရာစုံမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေတွေ ပြနေပြီမို့ ခဝေးတွေ စံချိန်တင် ပြေးကြတာလည်း မပြောနက်

ရဟူးးးး အလန်းလွန် အလွန်လန်း ရမ်ဘိုကားကျိ့နေရသလို မိုက့်စ့်လှ !

#နန်းကြည်ညိုဝေ 🦚

မအလ တပ်တွင်းစည်းရုံးရေး ဆင်းနေတာလဲ မပြောနဲ့လေ ငရဲပြည်ဆိုတာ ‌ေ-သမှမဟုတ်ဘူး

အရှင်လက်နေရာစုံမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေတွေ ပြနေပြီမို့ ခဝေးတွေ စံချိန်တင် ပြေးကြတာလည်း မပြောနက်

ရဟူးးးး အလန်းလွန် အလွန်လန်း ရမ်ဘိုကားကျိ့နေရသလို မိုက့်စ့်လှ !

#နန်းကြည်ညိုဝေ 🦚

မအလ တပ်တွင်းစည်းရုံးရေး ဆင်းနေတာလဲ မပြောနဲ့လေ ငရဲပြည်ဆိုတာ ‌ေ-သမှမဟုတ်ဘူး

အရှင်လက်နေရာစုံမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေတွေ ပြနေပြီမို့ ခဝေးတွေ စံချိန်တင် ပြေးကြတာလည်း မပြောနက်

ရဟူးးးး အလန်းလွန် အလွန်လန်း ရမ်ဘိုကားကျိ့နေရသလို မိုက့်စ့်လှ !

#နန်းကြည်ညိုဝေ 🦚

မအလ တပ်တွင်းစည်းရုံးရေး ဆင်းနေတာလဲ မပြောနဲ့လေ ငရဲပြည်ဆိုတာ ‌ေ-သမှမဟုတ်ဘူး

အရှင်လက်နေရာစုံမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေတွေ ပြနေပြီမို့ ခဝေးတွေ စံချိန်တင် ပြေးကြတာလည်း မပြောနက်

ရဟူးးးး အလန်းလွန် အလွန်လန်း ရမ်ဘိုကားကျိ့နေရသလို မိုက့်စ့်လှ !

#နန်းကြည်ညိုဝေ 🦚