တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆိုဘာလည်း မမြင်ဘူးရင်ကြည့်ထား

တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆိုဘာလည်း မမြင်ဘူးရင်ကြည့်ထား
ရွာသား(၆၀)ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားလို့ တပ်ရင်းမှူးနဲ့အရာရှိ(၃)ဦးကို လက်တုန့်ပြန်ဖမ်းဆီး၊တပ်သား(၄၀)ကျော်ပွဲသိမ်း

တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆိုဘာလည်း မမြင်ဘူးရင်ကြည့်ထား
ရွာသား(၆၀)ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားလို့ တပ်ရင်းမှူးနဲ့အရာရှိ(၃)ဦးကို လက်တုန့်ပြန်ဖမ်းဆီး၊တပ်သား(၄၀)ကျော်ပွဲသိမ်း

တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆိုဘာလည်း မမြင်ဘူးရင်ကြည့်ထား
ရွာသား(၆၀)ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားလို့ တပ်ရင်းမှူးနဲ့အရာရှိ(၃)ဦးကို လက်တုန့်ပြန်ဖမ်းဆီး၊တပ်သား(၄၀)ကျော်ပွဲသိမ်း

တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆိုဘာလည်း မမြင်ဘူးရင်ကြည့်ထား
ရွာသား(၆၀)ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားလို့ တပ်ရင်းမှူးနဲ့အရာရှိ(၃)ဦးကို လက်တုန့်ပြန်ဖမ်းဆီး၊တပ်သား(၄၀)ကျော်ပွဲသိမ်း

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Vedio Credit