စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ဖွတ်ပါတီ အကြီးအကျယ် ပြဿနာတတ်နေပြီ

စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ဖွတ်ပါတီ အကြီးအကျယ် ပြဿနာတတ်နေပြီ

ဒီလိုအကွက်တွေကြိုမြင်ထားမှ သူသမ္မတလုပ်လို့ရမှာလေ
ကာချုပ်ရွှေ့လိုက်တဲ့​နောက်တစ်ကွက် ဘူးလတ်လှဆွေနဲ့ခင်ရီ သိန်းနှစ်သောင်းကိစ္စကြံ့ဖွတ်ပါတီဥက္ကဌကိုဖြုတ်ချပြီ

စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ဖွတ်ပါတီ အကြီးအကျယ် ပြဿနာတတ်နေပြီ

ဒီလိုအကွက်တွေကြိုမြင်ထားမှ သူသမ္မတလုပ်လို့ရမှာလေ
ကာချုပ်ရွှေ့လိုက်တဲ့​နောက်တစ်ကွက် ဘူးလတ်လှဆွေနဲ့ခင်ရီ သိန်းနှစ်သောင်းကိစ္စကြံ့ဖွတ်ပါတီဥက္ကဌကိုဖြုတ်ချပြီ

စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ဖွတ်ပါတီ အကြီးအကျယ် ပြဿနာတတ်နေပြီ

ဒီလိုအကွက်တွေကြိုမြင်ထားမှ သူသမ္မတလုပ်လို့ရမှာလေ
ကာချုပ်ရွှေ့လိုက်တဲ့​နောက်တစ်ကွက် ဘူးလတ်လှဆွေနဲ့ခင်ရီ သိန်းနှစ်သောင်းကိစ္စကြံ့ဖွတ်ပါတီဥက္ကဌကိုဖြုတ်ချပြီ

ရုပသံကြည့်ရန်👇👇👇