အကူအညီပိုမိုရရန် ထိုက်တန်လာနေပြီဖြစ်သော အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ